+421 904 278 163 reprodoctor@reprodoctor.sk

Mrazenie semena

Zachovajte genetickú hodnotu vášho psa zamrazením semena

Profesionálny odber a mrazenie semena

Možnosť uskladnenia semena je značnou devízou pre chovateľov čistokrvných psov do budúcna. Umožňuje nám to zachovať genetický materiál od výnimočných jedincov na dlhé roky a použitie genetického materiálu aj roky po smrti úspešných psov.

Ejakulát sa od psa odoberá podobne ako pri analýze a pri chladení semena.

Semeno sa ihneď po odbere analyzuje a pokiaľ spĺňa všetky predpoklady na mrazenie dochádza k jeho spracovaniu, pridaniu špeciálnych roztokov a k zamrazeniu vzorky v tekutom dusíku pri teplote -196 °C. Takto pripravené semeno je možne v tekutom dusíku skladovať roky v spermobanke. Psie semeno sa spravidla mrazí do špeciálnych slamiek s objemom 0,5 ml resp. 0,25 ml alebo do pejet. Napriek tomu, že obidve metódy sú vhodné na kryokonzerváciu psieho semena, my pracujeme so slamkami, ktoré sú hygienickejšie, ľahšie sa identifikujú, skladujú a rozmrazujú.

Každé zmrazené semeno je nezameniteľne identifikované plemenom, menom jedinca, identifikačným číslom, dátumom a miestom mrazenia. Mrazené spermie sa môžu na rozdieľ od chladeného semena preposlať v dostatočnom predstihu. To umožňuje chovateľom použit psa kdekoľvek na svete aj v budúcnosti. Mrazené semeno a jeho preprava si však vyžaduje zvýšené náklady a podrobné plánovanie. Mrazené semeno sa prepravuje v špeciálnych kontajneroch s tekutým dusíkom, čo je finančne nákladnejšie a potrebuje aj omnoho viac prepravných povolení ako chladené semeno.

Inseminácia mrazeným semenom

Mrazené semeno inseminujeme u nás jedine TCI insemináciou priamo do maternice za pomoci endoskopu pre dosiahnutie najvyšššej úspešnosti. Suka je pri tomto úkone pri plnom vedomí a stojí na stole. Suky v ruji veľmi dobre tolerujú endoskop a prevedenie inseminácie je nebolestivé a za predppokladu, že je všetko v poriadku aj rýchle. Suka odchádza domov bez stresu a bez možných postoperačných komplikácií spojených s narkózou a s prevedením chirurgickej inseminácie.
Jedinečnou výhodou TCI inseminácia je aj možnosť opakovania tohoto úkonu viackrát počas ruje.
Suku od začiatku cyklu monitorujeme a pripravujeme na insemináciu, za pomoci merania periférnej plazmatickej koncentrácie progesterónu a vaginálnej cytológie. Pri inseminácií mrazeným semenom je načasovanie a správne prevedenie inseminácie veľmi dôležité, keďže spermie sú oslabené procesom mrazenia a je dôležitá ich precízna aplikácia.
Medzi nevýhody patrí menšia početnosť vo vrhu, keďže proces mrazenia ovplyvňuje kvalitu spermií. To však nie je pravidlom a po mrazenom semene máme aj veľmi početné vrhy.

Dôležité upozornenie pred insemináciou a odosielaním semena

Je dôležité, aby ste si naplánovali import mrazeného semena v dostatočnom predstihu, aby sme vedeli doviesť dané semeno včas na insemináciu. To isté platí aj pre export mrazenej dávky od vášho krycieho psa do zahraničia. Krajiny mimo EÚ môžu vyžadovať aj zdravotné vyšetrenia k biologickému materiálu, ako sú vyšetrenia na brucelózu, leptospirózu na pohlavne prenosné ochorenia a DNA. Preto je dôležité tieto vyšetrenia absolvovať v dostatočnom predstihu.

Aj keď sa to môže zdať komplikované, hlavne pre chovateľov ktorí riešia niečo takéto po prvý krát, výhody získania svojho vysnívaného krycieho psa určite presahujú komplikovanejšiu administratívu.

Medzinárodná spermobanka

Zachovajte genetickú hodnotu vášho psa a využite možnosť spoľahlivého dlhodobého uskladnenia spermií v našej spermobanke.

Požiadať o uskladnenie semena

Prečo sa rozhodnúť pre naše služby?

Dôraz na kvalitu

Naším hlavným cieľom je poskytovať prvotriedne služby všetkým našim klientom. Neustále sa vzdelávame a rozširujeme ponuku a kvalitu služieb.

Osobný prístup

Ku každému nášmu klientovi pristupujeme osobitne a snažíme sa čo najviac sa prispôsobiť jeho možnostiam a špecifickým potrebám.

Poradenstvo

Odborné poradenstvo a konzultácie sú samozrejmosťou. Či už potrebujete pomôcť s insemináciou, odberom vzoriek semena, alebo prípravou suky na pôrod.

Objednajte sa na vyšetrenie

Vďaka dlhoročným skúsenostiam v oblasti veterinárnej gynekológie a andrológie sa špecializujeme na asistovanú reprodukciu, odber a uskladnenie semena, insemináciu čerstvým, mrazeným alebo chladeným semenom. Objednajte sa na vyšetrenie alebo zákrok telefonicky alebo zaslaním formulára.

Objednať sa